Добре дошли!

Скъпи посетители,

Щастливи сме да ви приветстваме като гости в обновената интернет-страница на Община Девня.

Тук ще намерите данни за Девня и населените места, които влизат в общината, за културните мероприятия, спортните и други прояви, за фирмите, развиващи дейността си в нашата община.

Ще научите повече за структурата и задачите на Общински съвет Девня, за общинските съветници и ще намерите актуалните наредби.

Чрез нашия сайт можете да разберете какви услуги предлага Общината, както и да получите формуляра, който Ви е необходим.

Надяваме се нашият официален сайт да е полезен за всички жители и гости на община Девня.


06.06.2023
Скъпи самодейци и любители на народното творчество, Щастливи сме да обявим, че петото издание на Фестивала "Фолклорна палитра", който Община Девня организира, предстои да се проведе на 1 юли. И този път събитието ще се състои в красивия и раззеленен градски парк "Разсадника". С удоволствие Ви каним за пореден път да се потопим в магията на българския фолклор! Както вече беше заявено в предишното издание, тази година форматът...

06.06.2023
ОБЛАГОРОДИХА НОВОИЗГРАДЕНИЯ ПАРК "МАРКОВО" В ДЕНЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Община Девня е част от националната мрежа събития #БезОтпадъци на BG Бъди Активен и проект Партньорство за красива и чиста България и дългосрочната програма _МЯСТО България По случай Световния ден за опазване на околната среда - 5 юни се състоя инициатива за залесяване на новоизградения Парк "Марково" в квартал "Повеляново". Мероприятието, което е съвместно с "Девня Цимент", и...

05.06.2023
Постоянните валежи от дъжд не позволиха по-ранното третиране против комари, което наложи и забавянето на територията на общината. От 07.06.2023 г. до 09.06.2023 г., от 20:30 часа и от 10.06.2023 г. до 11.06.2023 г.oт 21:00 ч. ще се проведе третиране против комари на територията на Община Девня с препарат ацитрол 10/4 УЛВ”. Подлежащите на третиране терени са населените места в гр.Девня, с.Кипра и с.Падина, както следва: 07.06.2023г.-кв....

02.06.2023
ОБЩИНА ДЕВНЯ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПРОТИВ КОМАРИ, КАКТО СЛЕДВА: 07.06.2023 г. – кв. „Повеляново“ и кв. „Химик“ от 20,30 часа; 08.06.2023 г. – кв. „Девня 1“ от 20:30 часа; 09.06.2023 г. – кв. „Девня 2“ и кв. „Река Девня“  от 20:30 часа; 10.06.2023 г. – с. Кипра от 21:00 часа; 11.06.2023 г. – с. Падина от 21:00 часа. ТРЕТИРАНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ...

23.05.2023
MOVE Week 2023 – 22 – 28 май Община Девня организира спортни активности на 25.05.2023 г. в с.Кипра от 10.00 часа пред НЧ „Христо Ботев“ и на 26.05.2023 г. на спортната площадка на СУ „Васил Левски“, гр.Девня от 12.30 часа под мотото Спорт #БезОтпадъци. MOVE Week е един от основните елементи на кампанията NowWeMOVE и дава възможност на всеки да бъде активен, без значение от възрастта, пола,...

11.05.2023
МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ЮНИ В ДЕВНЯ На 29.06.2023 г. /четвъртък/ от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга зад CBA в кв. „Девня 2“ ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата като: - Фармацевтични продукти –лекарства с изтекъл срок; - Живак и живаксъдържащи уреди, луминисцентни тръби, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; -...

05.06.2023
ОБЩИНА ДЕВНЯ   на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   О Б Я В Я В А   обществен достъп до информация по  Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩО ДЕПО ЗА ФОСФОГИПС ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ НОВИ...

25.05.2023
Във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата на населените места в Община Девня, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна. При планиране на работа с високогабаритна техника (с височина 4 и повече метра ) под електропроводи високо напрежение - 110, 220 и 400 kV, с цел недопускане на трудови злополуки,...

09.05.2023
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ДЕВНЯ, ОБЛАСТ ВАРНА О Б Я В Л Е Н И Е           Общински съвет – град  Девня  на  основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и във връзка с писмо вх.№ Об С Вх.1100-3 / 28.04.2023 г. от Окръжен съд  – Варна с изх.№ ИП-231/21.04.2023 г. открива  процедура за избор на 14 броя съдебни заседатели от които двама заседатели в областта на...

04.05.2023
ОБЩИНА ДЕВНЯ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ  КЪРЛЕЖИ НА ГРАДСКИ ПАРК „РАЗСАДНИКА“ В КВ. „ДЕВНЯ 2“.       ОБРАБОТКАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 05.05.2023 Г. (ПЕТЪК) ОТ 20:00 ЧАСА С ПРЕПАРАТ „БАНДИТ 10 ЕВ“, КАТО КАРАНТИННИЯТ СРОК Е 24 ЧАСА. ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ПОСОЧЕНАТА ДАТА ПАРКА ЩЕ СЕ ОБРАБОТИ НА 08.05.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 20:00 ЧАСА.                                                ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

26.04.2023
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня за експлоатация на Инсталация за производство на циментов клинкер, попадаща в обхвата...

26.04.2023
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Девня